Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„МЕГАЛУКС“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В тази връзка на „МЕГАЛУКС“ ООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 995.54 лева, от които 8 496.21 лева европейско и 1 499.33 лева национално финансиране, която ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„МЕГАЛУКС“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.“